REGULA DE AUR A POMPIERULUI

November 28th, 2012

Regula de aur a pompierului Mereu mă lovesc de moralitatea următoarei dileme: încotro trebuie să înclin balanţa? Înspre teoriile asertivităţii  sau înspre aprecierea (sinceră) a celor din jur? Răspunsul la această întrebare mi-a fost oferit de către un participant la cursurile mele de management, susţinute în cadrul unui proiect desfăşurat la un aeroport din nordul Angliei. Şi, îi sunt profund recunoscător pentru sinceritatea dăruită.

Desfăşuram o activitate cu un grup de manageri ai unui aeroport din nordul Angliei. Cursul de instruire impunea şi derularea unui training individual cu cei participanţi. Astfel, în cadrul unei asemenea eveniment, am abordat cu un tânăr pompier noţiunea abilităţilor de influenţare – pasive, asertive şi agresive -, respectiv impactul acestora asupra celor din jur.

El a reacţionat imediat, întrebându-mă: “Care credeţi că este principiul de bază în lupta împotriva focului?”. Am stat un moment pe gânduri, apoi i-am răspuns, la rândul meu, cu o altă întrebare: “Ei bine, consider că principalul obiectiv al pompierului trebuie să fie… salvarea de vieţi umane, nu?”.

“Desigur, acesta este primul impuls,” mi-a relatat înţeleptul interlocutor, “dar aţi putea greşi. Regula de aur pe care o înveţi atunci când urmează să devii pompier este: salvează-te pe tine însuţi”. În timp ce rumegam cuvintele sale, el a continuat: “Cum poţi să-i salvezi pe ceilalţi, dacă nu te asiguri în primul rând că tu însuţi eşti salvat?”.

A punctat excelent acest lucru.

 MORALA

Învăţă să te autoapreciezi şi să-i apreciezi pe ceilalţi în aceeaşi măsură.

 REFLECŢII  

Poţi apela la această pildă pentru a ilustra aspecte cum ar fi influenţarea, asertivitatea, stima de sine şi realizările personale.

Te apreciezi în aceeaşi măsură precum îi apreciezi pe ceilalţi?

Prin ce modalităţi dovedeşti faptul că te autoapreciezi?

Resimţi un oarecare sentiment de culpă datorită autoaprecierii?

În ce manieră te relaţionezi tu însuţi – sau alţii pe care-i cunoşti – la cei din jur: asertivă, agresivă sau pasivă?

Asertivitatea reprezintă capacitatea de a găsi un echilibru între nevoile proprii şi cele ale celor din jur. Ai reuşit să atingi acest balans?

 Sursa : “Tales for coaching. Using Stories and Metaphors with Individuals & Small Groups”,

autor: Margaret Parkin


The Firemen’s Rule

I always find myself in something of a moral dilemma in balancing the theories of assertiveness with the notion of cherishing others. While working on a management project with an airport in the north of England, I was educated in this dilemma by one of my course attendees and I am grateful for his candour in the matter.

 

 I was working with a group of managers from an airport in the north of England. Part of the training course required some one-to-one coaching with individuals. During one of the sessions, I got into discussion with a young fireman on the notion of influencing skills – passive, assertive and aggressive – and how he related to other people.

He asked me, ‘What do you suppose is the first rule of fire-fighting?’ I thought for a moment. ‘Well, I suppose the main purpose of the job must be … to save people’s lives?’ I answered, with a question in my voice.

‘You might think so,’ said my wise companion, ‘but you’d be wrong. The first rule they teach you when you’re training to be a fireman is “save yourself”.’ While I was mulling over his words, he said, ‘How can you save others if you haven’t first saved yourself?,

He has a point.

 

MORAL

Learn to cherish yourself and others equally.

 

REFLECTION

You can use this story to illustrate issues such as influencing, assertiveness, self-esteem and personal achievement.

Do you cherish yourself as well as others?

In what ways do you demonstrate that you cherish yourself?

How do you feel about cherishing yourself guilty?

How do you, or someone you know, relate to other people assertive, aggressive

or passive?

Assertiveness is about finding a balance between your own needs and those of

others. Do you achieve this balance?

 

GD Star Rating
loading...

Comenteaza

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Website


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.