Visând la bogăţie sau savurând clipa?

March 5th, 2010

Visând la bogăţie sau savurând clipa?A fost odată un pescar care, întins pe plaja mării, lângă barca sa ancorată, îşi savura obişnuita siestă. Privind cu împlinire spre albastrul pur al apei, bucurându-se de mângâierea brizei şi de murmurul liniştit al valurilor infinite, adormi mulţumit de sine.

După ceva timp, sub arşiţa dogoritoare a soarelui, un turist pierdut, cu aparatul foto atârnând de gât, descoperi pescarul şi privi uimit somnul fără de griji al acestuia. Rapid luă camera şi începu să-l imortalizeze pe cel adormit, surprinzându-l din fiecare unghi, fotografiind fiecare respiraţie şi fiecare mişcare. Datorită zgomotului neobişnuit, uşor încruntat, pescarul îşi deschise încet ochii, pentru a vedea cine îi deranjează odihna diurnă. Zărind călătorul pribeag, schiţă un zâmbet larg, se ridică şi îl invită la o cafea, întrebându-l de ce îl fotografia cu atâta zor.

Citeste mai departe »

GD Star Rating
loading...