Vorbeşte-ne despre cuvânt

April 11th, 2013

Kahlil Gibran a devenit bine-cunoscut în întreaga lume ca un poet, filozof şi artist. Este ciudat să realizăm că „Profetul” a fost scrisă în 1920 dar cuvintele par încă atât de proaspete şi astăzi.

Vorbeşte-ne despre cuvântProfetul – Despre cuvânt

Atunci un literat spuse: “Vorbeşte-ne despre cuvânt.”

Şi el începu:

“Vorbiţi atunci când încetaţi a mai avea pace cu propriile gânduri;

Când nu mai puteţi rămâne în singurătatea inimii, viaţa vi se mută pe buze, iar sunetele sunt un divertisment spre trecerea timpului.

Şi, de cele mai multe ori, în discursurile voastre, gândirea vă este pe jumătate ucisă.

Fiindcă gândirea este o pasăre a înălţimilor, care, în colivia cuvintelor, izbuteşte doar să-şi desfăşoare aripile, dar nu poate zbura.

Unii dintre voi, din teama de a fi singuri, caută tovărăşia vorbăreţilor.

Tăcerea singurătăţii le dezvăluie acestora eul lor în toată goliciunea sa şi ar dori să fugă de ei înşişi.

Unii dintre voi vorbesc şi, fără să ştie şi fără premeditare, dau la iveala un adevăr pe care ei înşişi nu-l înţeleg.

Mai sunt şi alţii care păstrează în ei adevărul, însă nu-l dau pe seama cuvintelor.

În firea acestora spiritul sălăşuieşte în ritmul tăcerii.

Când îţi întâlneşti prietenul pe marginea drumului ori în târg, fie ca spiritul să-ţi anime buzele şi să-ţi călăuzească limba.

Fie ca vocea-i prin vocea ta să grăiască auzului firii sale;

Numai astfel sufletul tău va păstra adevărul inimii tale, aşa cum buchetul vinului este cel care stăruie.

Chiar şi când i-ai uitat culoarea, iar cupa de mult nu mai este.”

 

MORALA

Este mai înțelept să ne gândim înainte de a vorbi.

 

REFLECȚIE

Asculți mai mult decât vorbești?

Ești, tu sau alte persoane pe care le cunoști, speriat de tăcere?

Ești “la pace cu gandurile tale”, după cum sugerează Gibran?

Vorbești, tu sau alte persoane pe care le cunoști, din teama de a nu fi singur?

Cum te poți asigura că ceea ce vorbești vine “din inima ta”?

 

Sursa: Margaret Parkin, “Tales for coaching”

 

(English)

THE TALE

Kahlil Gibran has become well-known throughout the world as a poet, philosopher and artist. It is strange to realize that The Prophet was written in the 1920s as
the words still seem so fresh today.

 

The Prophet – on Talking

“And then a scholar said, Speak of Talking,

And he answered, saying:

You talk when you cease to be at peace with your thoughts;

And when you can no longer dwell in the solitude of your heart you live in your lips, and sound is a diversion and a pastime.

And in much of your talking, thinking is half murdered.

For thought is a bird of space, that in a cage of words may indeed unfold its wings but cannot fly.

There are those among you who seek the talkative through fear of being alone.

The silence of aloneness reveals to their eyes their naked selves and they would escape.

And there are those who talk, and without knowledge or forethought reveal a truth which they themselves do not understand.

And there are those who have the truth within them, but they tell it not in words.

In the bosom of such as these the spirit dwells in rhythmic silence.

When you meet your friend on the roadside or in the marketplace, let the spirit in you move your lips and direct your tongue.

Let the voice within your voice speak to the ear of his ear;

For his soul will keep the truth of your heart as the taste of the wine is remembered.

When the colour is forgotten and the vessel is no more.”

(From The Prophet by Kahlil Gibran, 1926, Penguin)

 

MORAL

It is wiser to think before you speak.

REFLECTION

Do you listen more than you talk?

Are you, or others you know, frightened of silences?

Are you ‘at peace with your thoughts’ as Gibran suggests?

Do you, or others you know, talk through fear of being alone?

How can you ensure that your talking comes ‘from the heart’?

GD Star Rating
loading...

Comenteaza

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Website


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.