Învăţături pentru viaţă

April 10th, 2012

Invataturi pentru viataDon’t let someone to become a priority in your life, when you are just an option in their life… Relationships work best when they are balanced

– Nu lăsați pe nimeni să vă devină o prioritate în viaţă, atâta timp cât pentru vieţile lor reprezentaţi doar o opţiune… Relaţiile funcţionează cel mai bine atunci când sunt echilibrate.

Never explain yourself to anyone. Because the person who likes you doesn’t need it, and the person who dislikes you won’t believe it.

– Nu daţi nimănui explicaţii despre voi înşivă. Deoarece aceia care vă plac nu au nevoie de ele, iar aceia care nu vă plac nu le vor da crezare.

When you keep saying you are busy, then you are never free. When you keep saying you have no time, then you will never have time. When you keep saying that you will do it tomorrow, then your tomorrow will never come.

– Dacă veţi spune continuu că sunteţi ocupat, nu veţi avea niciodată timp liber. Dacă veţi spune continuu că nu aveţi timp, nu veţi avea niciodată. Dacă veţi spune mereu că veţi face un lucru “mâine”, acel “mâine” nu va veni niciodată pentru voi.

When we wake up in the morning, we have two simple choices: go back to sleep and dream, or wake up and chase those dreams. Choice is yours.

– Dimineaţa, când ne trezim, avem două opţiuni, simple: să ne culcăm înapoi şi să continuăm să visăm, ori să ne trezim de-a binelea şi să mergem să împlinim acele visuri. Alegerea vă aparţine.

We make them cry who care for us. We cry for those who never care for us. And we care for those who will never cry for us. This is the truth of life, it’s strange but true; once you realise this, it’s never too late to change.

– Îi facem să plângă pe aceia cărora le pasă de noi. Plângem pentru aceia cărora niciodată nu le pasă de noi. Şi ne pasă de cei care niciodată nu plâng pentru noi. Acesta este adevărul, oricât de ciudat ar fi; odată ce aţi înţeles acest lucru, nu este niciodată prea târziu să îl schimbaţi.

Don’t make promise when you are in joy. Don’t reply when you are in sad. Don’t take decision when you are angry. Think twice… act wise…

– Nu faceţi promisiuni atunci când sunteţi veseli. Nu răspundeţi atunci când sunteți trişti. Nu luaţi decizii atunci când sunteţi supăraţi. Gândiţi de două ori… purtaţi-vă cu înţelepciune…

Time is like a river. You cannot touch the same water twice, because the flow that has passed will never pass again. Enjoy every moment of life…

– Timpul este ca un râu. Nu poţi atinge acelaşi râu de două ori, pentru că şuvoiul care a curs nu va curge o a doua oară, niciodată. Bucură-te de fiecare moment al vieţii…

 

Sursa: http://sorinalukacs.wordpress.com/2008/05/04/teachings-for-your-life-invataturi-pentru-viata/

 

GD Star Rating
loading...
Învăţături pentru viaţă, 7.3 out of 10 based on 4 ratings

Comenteaza

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Website


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.