Principiul 100 / 0

May 2nd, 2011

de Al Ritter

Care este cea mai eficientă metodă de a crea şi menţine relaţii excepţionale cu ceilalţi? Este vorba de principiul 100 / 0: preluarea responsabilităţii totale (100%) pentru relaţie, fără a aştepta nimic în schimb (0%).

Implementarea acestui principiu nu este ceva natural pentru mulţi dintre noi. E nevoie de angajament real faţă de relaţie şi o doză bună de autodisciplină pentru a gândi, a acţiona şi a da 100%.

Principiul 100% se aplică în cazul acelor persoane din viaţa ta, unde relaţia e prea importantă pentru a reacţiona automat sau a judeca. Fiecare dintre noi ar trebui să decidă, care sunt acele relaţii in cazul cărora acest principiu ar trebui să se aplice. Pentru cei mai mulţi dintre noi, el se aplică în cazul asociaţilor (colegilor), clienţilor, furnizorilor, familiei şi al prietenilor.

–          Pasul 1: Stabileşte ce ai putea face pentru ca relaţia să meargă…Apoi fă-o. Arată respect şi bunătate celeilalte persoane, indiferent dacă el/ ea o merită sau nu.

–          Pasul 2: Nu aştepta nimic în schimb. Zero, zip, nada.

–          Pasul 3: Nu te lăsa influenţat de nimic din ceea ce spune sau face cealaltă persoană, indiferent cât de supărător este acel lucru. Cu alte cuvinte nu muşca momeala.

–          Pasul 4: Rămâi perseverent cu bunăvoinţa şi bunătatea ta. De multe ori renunţăm prea curând, în special atunci când ceilalţi nu ne răspund cu aceeaşi amabilitate. Aminteşte-ţi să nu aştepţi nimic în schimb.

De câteva ori, unele relaţii pot rămâne sfidătoare sau chiar toxice în ciuda angajamentului tău şi al auto-disciplinei. Când apar astfel de situaţii, ar trebui să eviţi să fii „Cunoscătorul” şi să te transformi în „Învăţăcel”. Încearcă să eviţi afirmaţiile şi gândurile „Cunoscătorului”: „asta nu va merge”, „eu am dreptate, tu nu”, „eu ştiu şi tu nu”, „ te învăţ eu”, „asta e situaţia” sau „trebuie să-ţi spun tot ce ştiu etc.

În locul lor, încercă să fi „Învăţăcelul”: „lasă-mă să văd ce se întâmplă şi să înţeleg situaţia”, „poate că greşesc”, „mă întreb dacă există ceva de valoare”, „mă întreb, dacă…”, etc. Cu alte cuvinte ca şi „Învăţăcel”, fi curios!

Paradoxul acestui principiu

Poate ţi se va părea ciudat, dar iată ce anume este paradoxal: Când preiei responsabilitatea totală asupra relaţiei, foarte frecvent şi cealaltă persoană îşi va asuma responsabilitatea destul de curând. În consecinţă, relaţia 100/ 0 % se transformă repede într-o relaţie apropiată de 100/ 100 %. Când se întâmplă asta, au loc  adevărate descoperiri pentru persoanele implicate şi pentru echipele, organizaţiile şi familiile lor.

The 100/0 Principle

by Al Ritter

What is the most effective way to create and sustain great relationships with others? It’s The 100/0 Principle: You take full responsibility (the 100) for the relationship, expecting nothing (the 0) in return.

Implementing The 100/0 Principle is not natural for most of us. It takes real commitment to the relationship and a good dose of self-discipline to think, act and give 100 percent.

The 100/0 Principle applies to those people in your life where the relationships are too important to react automatically or judgmentally. Each of us must determine the relationships to which this principle should apply. For most of us, it applies to work associates, customers, suppliers, family and friends.

•           STEP 1 – Determine what you can do to make the relationship work…then do it. Demonstrate respect and kindness to the other person, whether he/she deserves it or not.

•           STEP 2 – Do not expect anything in return. Zero, zip, nada.

•           STEP 3 – Do not allow anything the other person says or does (no matter how annoying!) to affect you. In other words, don’t take the bait.

•           STEP 4 – Be persistent with your graciousness and kindness. Often we give up too soon, especially when others don’t respond in kind. Remember to expect nothing in return.

At times (usually few), the relationship can remain challenging, even toxic, despite your 100 percent commitment and self-discipline. When this occurs, you need to avoid being the “Knower” and shift to being the “Learner.” Avoid Knower statements/ thoughts like “that won’t work,” “I’m right, you are wrong,” “I know it and you don’t,” “I’ll teach you,” “that’s just the way it is,” “I need to tell you what I know,” etc.

Instead use Learner statements/thoughts like “Let me find out what is going on and try to understand the situation,” “I could be wrong,” “I wonder if there is anything of value here,” “I wonder if…” etc. In other words, as a Learner, be curious!

Principle Paradox

This may strike you as strange, but here’s the paradox: When you take authentic responsibility for a relationship, more often than not the other person quickly chooses to take responsibility as well. Consequently, the 100/0 relationship quickly transforms into something approaching 100/100. When that occurs, true breakthroughs happen for the individuals involved, their teams, their organizations and their families.

(Sursa: http://www.simpletruths.com)

GD Star Rating
loading...
Principiul 100 / 0, 10.0 out of 10 based on 4 ratings

Comenteaza

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Website


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.