Elefantul şi musca

March 9th, 2011

Elefantul şi muscaUn discipol se plimba în pădure alături de profesorul său. Discipolul a fost deranjat de faptul că nu reuşea să-şi liniştească gândurile. Şi-a întrebat profesorul: „De ce gândurile celor mai mulţi oameni sunt neliniştite, pe când doar câţiva au o minte calmă? Ce se poate face pentru a linişti gândurile?”

Profesorul s-a uitat la discipol, i-a zâmbit şi i-a spus. „Am să-ţi spun o poveste. Un elefant culegea nişte fructe dintr-un copac. A venit o mică muscă, care tot zbura şi bâzâia lângă urechea lui. Elefantul şi-a mişcat urechile, iar musca a zburat. Apoi, musca a venit din nou, iar elefantul a respins-o din nou cu urechile.” Apoi faza s-a mai repetat de câteva ori. În cele din urmă elefantul a întrebat musca: „De ce eşti atât de neliniştită şi zgomotoasă? De ce nu poţi sta locului o perioadă?”

Musca i-a răspuns: „Sunt atrasă de tot ce văd, aud sau miros. Cele cinci simţuri mă atrag în toate direcţiile şi nu pot să rezist. Care este secretul tău? Cum poţi să rămâi atât de liniştit şi calm?

Elefantul s-a oprit din mâncat şi a spus: „Cele cinci simţuri ale mele nu-mi distrag atenţia. Orice aş face mă scufund în acea activitate. Acum că mănânc, sunt complet concentrat la a mânca. Astfel, pot să mă bucur de mâncare şi o pot mesteca mai bine. Eu conduc şi controlez atenţia mea, şi nu invers.”

Auzind aceste cuvinte, ochii discipolului s-au deschis larg şi un zâmbet a apărut pe faţa sa. S-a uitat l-a profesor şi a spus: „Înţeleg! Cele cinci simţuri controlează atenţia şi mintea mea, astfel mintea mea este încontinuu neliniştită. Dacă devin conştient de cele cinci simţuri şi de atenţia mea, mintea îmi va fi calmă.” „Aşa este, ai dreptate”- a răspuns profesorul.

„Mintea este neliniştită şi se îndreaptă acolo unde este atenţia. Controlează-ţi atenţia, astfel îţi controlezi mintea.”

The Elephant And The Fly

A disciple and his teacher were walking through the forest. The disciple was disturbed by the fact that his mind was in constant unrest.

He asked his teacher, “Why most people’s minds are restless, and only a few possess a calm mind? What can one do to still the mind?”

The teacher looked at the disciple, smiled and said, “I will tell you a story. An elephant was standing and picking leaves from a tree. A small fly came, flying and buzzing near his ear. The elephant waved it away with his long ears. Then the fly came again, and the elephant waved it away once more.”

This was repeated several times. Then the elephant asked the fly, “Why are you so restless and noisy? Why can’t you stay for a while in one place?”

The fly answered: “I am attracted to whatever I see, hear or smell. My five senses pull me constantly in all directions and I cannot resist them. What is your secret? How can you stay so calm and still?”

The elephant stopped eating and said, “My five senses do not rule my attention. Whatever I do, I get immersed in it. Now that I am eating, I am completely immersed in eating. In this way I can enjoy my food and chew it better. I rule and control my attention, and not the other way around.”

Upon hearing these words, the disciple’s eyes opened wide and a smile appeared on his face. He looked at his teacher and said, “I understand! If my five senses are in control of my mind and attention, then my mind is in constant unrest. If I am in charge of my five senses and attention, then my mind becomes calm.”

“Yes, that’s right”, answered the teacher, “The mind is restless and goes wherever the attention is. Control your attention, and you control your mind.” (Sursa: www.motivateus.com)

GD Star Rating
loading...

Comenteaza

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Website


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.