Vaporul

December 30th, 2010

VaporulUn vas de croazieră a naufragiat în timpul unei furtuni pe mare şi doar două persoane au supravieţuit înotând până pe o mică insulă pustie. Cei doi supravieţuitori, bărbaţi, neştiind ce altceva să facă, s-au înţeles că nu au altă soluţie decât să se roage. Totuşi, pentru a ştii rugăciunile cui au fost mai intense, au împărţit insula în două şi au hotărât ca fiecare să rămână pe partea lui de insulă. Primul lucru pentru care s-au rugat a fost mâncarea. A doua zi dimineaţă, primul din bărbaţi a văzut pe partea lui de insulă un pom fructifer şi a mâncat din fructele acestuia. Partea de insulă a celuilalt bărbat a rămas neroditoare.

După o săptămână, primul bărbat a început să se simtă singur şi s-a rugat pentru o nevastă. A doua zi o altă navă s-a scufundat în apropiere şi singurul supravieţuitor a fost o femeie, care a înotat spre partea lui de insulă. Pe cealaltă parte a insulei nu s-a întâmplat nimic.

Nu peste mult timp, primul bărbat a început să se roage pentru o casă, haine şi mai multă mâncare. Ziua următoare, ca prin magie, toate acestea au apărut. Celălat bărbat, în continuare nu avea nimic.

În sfârşit, primul bărbat a început să se roage pentru un vapor pentru a putea pleca împreună cu soţia lui de pe insulă. A doua zi dimineaţă a găsit un vapor ancorat pe partea lui de insulă. Bărbatul s-a urcat împreună cu soţia pe vapor şi a decis să-l lase pe celălalt bărbat pe insulă. A considerat că celălalt nu merită să se bucure de binecuvântarea lui D-zeu, deoarece nicio rugăciune a acestuia nu a primit răspuns.

Pe când se pregătea să plece, bărbatul a auzit o voce care parcă venea din ceruri: „ De ce îţi laşi tovarăşul pe insulă?”. „Pentru că binecuvântările sunt doar ale mele, atâta timp cât eu m-am rugat pentru ele- a răspuns bărbatul- Nicio rugăciune a lui nu a fost răsplătită, aşa că nu merită nimic.” „Greşeşti!”- spuse vocea. „S-a rugat pentru un singur lucru, şi i-am şi răspuns. Altfel, niciuna din rugăciunile tale nu s-ar fi adeverit.” „Spune-mi – a întrebat primul bărbat- ce putea el să ceară astfel încât eu ar trebui să-i fiu recunoscător?”

„S-a rugat ca toate rugăciunile tale să fie ascultate.”

Binecuvântările noastre nu sunt doar rezultatul rugăciunilor noastre ci şi a rugăciunilor celorlalţi pentru noi.

THE SHIP

A voyaging ship was wrecked during a storm at sea and only two of the men on it were able to swim to a small, desert like island. The two survivors, not knowing what else to do, agreed that they had no other recourse but to pray to God. However, to find out whose prayer was more powerful, they agreed to divide the territory between them and stay on opposite sides of the island. The first thing they prayed for was food. The next morning, the first man saw a fruit-bearing tree on his side of the land, and he was able to eat its fruit. The other man’s parcel of land remained barren.

After a week, the first man was lonely and he decided to pray for a wife. The next day, another ship was wrecked, and the only survivor was a woman who swam to his side of the land. On the other side of the island, there was nothing. Soon the first man prayed for a house, clothes, more food. The next day, like magic, all of these were given to him. However, the second man still had nothing. Finally, the first man prayed for a ship, so that he and his wife could leave the island. In the morning, he found a ship docked at his side of the island.

The first man boarded the ship with his wife and decided to leave the second man on the island. He considered the other man unworthy to receive God’s blessings, since none of his prayers had been answered. As the ship was about to leave, the first man heard a voice from heaven booming, “Why are you leaving your companion on the island?” “My blessings are mine alone, since I was the one who prayed for them,” the first man answered. “His prayers were all unanswered and so he does not deserve anything.” “You are mistaken!” the voice rebuked him. “He had only one prayer, which I answered. If not for that, you would not have received any of my blessings.” “Tell me,” the first man asked the voice, “What did he pray for that I should owe him anything?” “He prayed that all your prayers be answered.”

For all we know, our blessings are not the fruits of our prayers alone, but those of another praying for us.

(Sursa: Akramulla Syed: 100 Moral stories)

GD Star Rating
loading...
Vaporul, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Comenteaza

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Website


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.