ÎŢI DORESC SUFICIENT

January 8th, 2014

ÎŢI DORESC SUFICIENTRecent, am auzit o mamă şi fiică în ultimele lor momente petrecute împreună în aeroport pe măsură ce avionul de plecare al fiicei era anunţat. Stând lângă poarta de securitate, s-au îmbrăţişat şi mama a spus: “Te iubesc şi îţi doresc suficient.” Fiica a răspuns, “Mamă, viaţa noastră petrecută împreună a fost mai mult decât suficientă. Dragostea ta a fost tot ceea ce am avut nevoie. Îţi doresc suficient şi eu ţie, mamă.”

S-au sărutat şi fiica a plecat. Mama s-a îndreptat spre fereastra unde stăteam eu. Stând acolo, puteam să văd că îşi dorea şi simţea nevoia să plângă. Am încercat să nu îi deranjez intimitatea dar m-a invitat întrebându-mă, “I-ai spus la revedere cuiva vreodată ştiind că va fi pentru totdeauna?” “Da,” am răspuns. “Scuzaţi-mă că întreb dar de ce este acesta un la revedere pentru totdeauna?” “Sunt bătrână şi ea locuieşte aşa de departe. Mă aşteaptă provocări şi realitatea este că următoarea călătorie înapoi va fi pentru înmormântarea mea,” spune ea. Când aţi spus la revedere, v-am auzit că aţi spus, “Îţi doresc suficient.” Pot să întreb ce înseamnă? Ea a început să râdă. “Aceasta este o urare care a fost transmisă din generaţie în generaţie. Părinţii mei obişnuiau să o spună tuturor.” A făcut pauză un moment şi s-a uitat în sus ca şi când ar încerca să îşi amintească în detaliu şi a zâmbit şi mai tare. “Când spunem “Îţi doresc suficient” ne dorim ca cealaltă persoană să aibă o viaţă plină doar de suficiente lucruri bune pentru a o putea susţine.” Apoi întorcându-se către mine, mi-a împărtăşit următoarele, recitând din memorie, “Îţi doresc suficient soare pentru a-ţi menţine atitudinea pozitivă. Îţi doresc suficientă ploaie pentru a aprecia soarele mai mult. Îţi doresc suficientă fericire pentru a-ţi menţine spiritul tânăr. Îţi doresc suficientă durere pentru ca cele mai mici bucurii în viaţă să pară mult mai mari. Îţi doresc suficiente câştiguri pentru a-ţi satisface nevoile. Îţi urez suficiente pierderi pentru a aprecia tot ceea ce ai. Îţi urez suficiente salutări pentru a te ajuta să treci peste ultimul la revedere.” Apoi a început să plângă şi a plecat. Se spune că durează un minut să găseşti o persoană specială. O oră să ajungi să o apreciezi. O zi să o iubeşti. Şi o viaţă întreagă să o uiţi.

 

 

I WISH YOU ENOUGH

Recently, I overheard a mother and daughter in their last moments together at the airport as the daughter’s departure had been announced. Standing near the security gate, they hugged and the mother said:”I love you and Iwish you enough.”The daughter replied, “Mom, our life together has been more than enough. Your love is all I ever needed. I wish you enough, too, Mom.” They kissed and the daughter left.The mother walked over to the window where I sat. Standing there, I could see she wanted and needed to cry.I tried not to intrude on her privacy but she welcomed me in by asking, “Did you ever say good-bye to someone knowing it would be forever?” “Yes, I have,” I replied. “Forgive me for asking but why is this a forever good-bye?””I am old and she lives so far away. I have challenges ahead and the reality is the next trip back will be for my funeral,” she said.When you were saying good-bye, I heard you say, “I wish you enough.” May I ask what that means?” She began to smile. “That’s a wish that has been handed down from other generations. My parents used to say it to everyone.” She paused a moment and looked up as if trying to remember it in detail and she smiled even more. “When we said ‘I wish you enough’ we were wanting the other person to have a life filled with just enough good things to sustain them”. Then turning toward me, she shared the following, reciting it from memory,”I wish you enough sun to keep your attitude bright.I wish you enough rain to appreciate the sun more.I wish you enough happiness to keep your spirit alive.I wish you enough pain so that the smallest joys in life appear much bigger.I wish you enough gain to satisfy your wanting.I wish you enough loss to appreciate all that you possess.I wish you enough hellos to get you through the final good-bye.”She then began to cry and walked away.They say it takes a minute to find a special person. An hour to appreciate them. A day to love them. And an entire life to forget them.

 

Sursa: net

GD Star Rating
loading...
ÎŢI DORESC SUFICIENT, 8.0 out of 10 based on 3 ratings

Comenteaza

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Website


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.