Ce pot să fac cu gȃndirea?

November 30th, 2013

Ce pot să fac cu gȃndirea?Dacă doreşti să obţii adevărul, atunci renunţă la gȃndire. Pe măsură ce gȃndirea ȋncetează să mai existe, adevarul este dezvăluit, exact ȋn acelaşi mod ca şi cȃnd deschiderea uşilor permite lumina soarelui să intre ȋntr-o camera. Asemenea unui perete, gȃndirea impiedică adevărul să intre, iar cărămizile peretelui sunt constituite din gȃnduri. Gȃnduri, gȃnduri şi iar gȃnduri, acest lanţ de gȃnduri constituie gȃndirea. Ȋntelepul Ramana a spus odată către cineva, “Opreşte-ţi gȃndurile şi apoi spune-mi unde este gȃndirea”. Acolo unde nu există gȃnduri, nu există gȃndire. Dacă nu există cărămizi, cum poate exista zidul?

 

Azi noapte a venit un pustnic. Acesta a ȋntrebat, “Ce pot să fac cu gȃndirea?”

I-am raspuns, “Nu fă nimic cu ea. Lasă gȃndirea ȋn pace şi urmăreşte. Las-o ȋn pace complet şi continuă să o urmăreşti. Ca şi cȃnd cineva priveşte curgerea apei ȋn timp ce stă pe malul unui rȃu, continuă să urmăreşti fluxul gȃndurilor tale. Nu te identifica cu ele, nu te ataşa de ele. Doar continuă să urmăreşti; doar fi atent. Prin această urmărire, gȃndurile tale vor dispărea şi gȃndirea ta va dispărea.”

Şi pe măsură ce gȃndirea dispare, ceea ce este experimentat ȋn locul său vacant este sufletul, adevărul, deoarece este singurul lucru care mai ramȃne acolo.

 

Sursa: Seeds of Wisdom, 120 Immortal Letters, translated from Hindi

 

 

English

What shall I do with the mind?

If you wish to attain truth, then drop the mind. As the mind ceases to exist, truth is revealed, in just the same way as opening the doors allows the sunlight to enter. Like a wall, the mind prevents the truth from entering, and the bricks of the wall consist of thought. Thoughts, thoughts and more thoughts, this chain of thought constitutes the mind. The sage Ramana once said to someone, “Stop your thoughts, and then tell me where the mind is.”

Where there is no thought, there is no mind. If there are no bricks, how can there be a wall?

A hermit came last night. He asked, “What shall I do with the mind?”

I said, “Do not do anything with it. Leave the mind alone and watch. Leave it completely alone and go on watching. Just as one watches the flow of the water while sitting on the bank of the river, go on watching the flow of your thoughts. Do not identify yourself with them, do not attach yourself to them. Just go on watching; just be alert. By your watching, your thoughts will vanish, and your mind will disappear.”

And, as the mind disappears, what is experienced in its vacant place is the soul, is the truth, because that alone is.

GD Star Rating
loading...

Comenteaza

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Website


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.