Adevărul despre controlul minții

July 8th, 2012

Adevarul despre controlul mintiiLa sfârșitul războiului Coreean, 21 de prizonieri de război americani au ales să rămână în Coreea comunistă, asumându-și în mod deschis să rămână de partea inamicului care a ucis sute din camarazii lor. De asemenea, un număr surprinzător de mare de personal american care s-a întors acasă a expus cu entuziasm beneficiile comunismului. Familiile și prietenii acestor persoane erau uimiți, și jurnaliștii de peste tot se înghesuiau în Coreea să transmită povestea. Câțiva cercetători au sugerat că coreeni le-au spălat creierii militarilor americani cu ajutorul luminilor intermitente, al hipnozei sau al medicamentelor care afectează creierul.

Toți s-au înșelat.

Cea mai recentă carte a mea, „Rip It Up”, examinează relația curioasă dintre comportament și gând. Experiențele tale zilnice îți spun că gândurile tale cauzează comportamentul tău într-un anume mod. Fericirea te face să zâmbești iar nefericirea te face să te încrunți. Totuși, decade de cercetări au evidențiat că și exact opusul este adevărat – comportamentele creează gânduri. Când zâmbești, te simți fericit și când te încrunți te simți nefericit. Același efect se aplică și în cazul gândurilor. Ajută-i pe oameni să se comporte ca și cum ar avea o credință anume, și bingo!, vor începe chiar să creadă acel lucru.

Interviurile ample cu prizonierii de război întorși din Coreea, au dezvăluit faptul că autoritățile Chineze au utilizat acest principiu.

Puțin după ce i-au capturat, gardienii chinezi i-au rugat pe militari să noteze câteva afirmații procomuniste (”Comunismul e minunat” și ”Comunismul este calea către viitor”). Mulți americani au fost bucuroși pentru această obligație pentru că cerința li se părea trivială. Peste câteva săptămâni, gardienii au cerut prizonierilor să citească afirmațiile cu voce tare pentru ei înșiși. Câteva săptămâni mai târziu, americanii au fost rugați să citească afirmațiile în fața colegilor lor prizonieri, și să se angajeze în dezbateri false, argumentând de ce credeau că afirmațiile erau corecte. La final, au fost oferite fructe proaspete și dulciuri oricărui soldat care era pregătit să scrie eseuri procomuniste în newsletter-ul închisorii. Încă o dată, mulți prizonieri se bucurau să se conformeze cerințelor.

Chinezii nu trebuiau să recurgă la metodele de spălare a creierului. În schimb, pur și simplu s-au asigurat ca prizonierii să fie încurajați permanent să sprijine comunismul, apoi să dezvolte credințe care erau potrivite cu comportamentul lor.

Cercetătorii au obținut același efect și în laboratoarele lor. În anumite studii, participanții au completat chestionare despre credințele lor politice, apoi au fost rugați să țină un scurt discurs în favoarea unui partid politic față de care manifestau oponență. Peste două săptămâni, participanții au ajuns la concluzia, că partidul din opoziție nu era totuși atât de rău.

Aceiași procedură a fost aplicată și în multe alte contexte, cu persoane care au ținut discursuri despre avort, fumat, conducere sub influența băuturilor, sau creșterea puterii poliției. Cu fiecare ocazie, comportându-se de parcă chiar credeau într-un anumit argument, se ajungea la rezultate pe care sute de motive rezonabile nu le-au reușit, participanții schimbându-și atitudinile cu repeziciune, în favoarea poziției pe care erau rugați s-o susțină. Și mai mult, schimbarea a fost atât de mare, încât participanții de multe ori au negat că ar fi avut vreodată convingerile originale, iar în momentul în care li se arătau chestionarele originale, argumentau că formularele erau false sau spuneau că nu au înțeles întrebarea.

Același efect poate fi folosit și pentru a influența populații întregi. Salutul „Heil Hitler” spus zilnic ar fi încurajat mulți germani obișnuiți să devină din ce în ce mai deschiși la ideologia nazistă. Obligația de a cânta în mod repetat un imn național, îi va face pe oameni să devină din ce în ce mai patrioți. Punându-i pe copii să spună o rugăciune în fiecare dimineață, va crește probabilitatea ca ei să adopte credințe religioase.

De fiecare dată, oamenii s-ar putea simți ca și cum doar  “interpretează un rol”. În realitate însă, comportamentul lor lasă un efect adânc și de durată asupra gândurilor și credințelor lor.

Tot ce trebuie să faci pentru a convinge pe cineva să creadă în ceva, este să-l faci să se poarte ca și cum ar crede.

 (Sursa: Articol apărut în Newstatesman.com, scris de Richard Wiseman. Profesorul Richard Wiseman este psiholog la Universitatea Hertfordshire. “Rit it up” a fost publicat de Macmillan în data de 5 Iulie; http://www.newstatesman.com/blogs/lifestyle/2012/07/truth-about-mind-control)

 

 The truth about mind control

http://www.newstatesman.com/, By Richard Wiseman

All you have to do to get someone to believe something is make them behave as if they do.

At the end of the Korean War, 21 American prisoners-of-war chose to remain in communist Korea and openly sided with an enemy that had killed thousands of their comrades. In addition, a surprisingly large number of the American service personnel who did return home enthusiastically expounded the strengths of communism. The family and friends of these servicemen were stunned, and the world’s media flocked to Korea to report the story. Some researchers suggested that the Koreans had brainwashed the American soldiers with flashing lights, hypnosis or mind-altering drugs.

They were all wrong.

My latest book, Rip It Up, examines the curious relationship between behaviour and thought. Your everyday experience tells you that your thoughts cause you to behave in certain ways. Feeling happy makes you smile, and feeling sad makes you frown.  However, decades of research have revealed that the exact opposite is also true – behaviour creates thoughts. When you smile you feel happier, and when you frown you feel sad. The same effect applies to belief. Get people to behave as if they hold a certain belief and bingo, they start to actually believe.

Extensive interviews with prisoners-of-war who returned from Korea revealed that the Chinese authorities had employed this principle.

Shortly after capture, the Chinese guards asked servicemen to jot down a few short pro-communist statements (“Communism is wonderful”, and “Communism is the way of the future”). Many of the Americans were happy to oblige because the request seemed so trivial. A few weeks later the guards upped the ante and asked the prisoners to read the statements aloud to themselves. A couple of weeks later the Americans were asked to read the statements out to their fellow prisoners, and to engage in mock debates arguing why they believed the statements to be correct. Finally, fresh fruit or sweets were offered to any soldiers who were prepared to write pro-communist essays for the camp newsletter. Once again, many of the prisoners were happy to oblige.

The Chinese did not have to resort to arcane brainwashing techniques. Instead, they simply ensured that the prisoners were encouraged repeatedly to support communism, and then leave them to develop beliefs that were consistent with their behaviour.

Researchers have seen the same effect in their laboratories. In some studies participants have completed questionnaires about their political beliefs, and then been asked to give a short speech in favour of a political party that they oppose. Two weeks later the participants had come to believe that perhaps the opposition party wasn’t so bad after all.

The same procedure has been used in many different contexts, with people presenting talks about abortion, smoking, drink-driving, and greater police powers. On each occasion, behaving as if they believed a certain argument achieves what a hundred rational reasons couldn’t, quickly changing their attitudes in favour of the position they were asked to support. Indeed, the depth of change is such that the participants often deny ever holding their original opinions, and if they are shown their original questionnaires they argue that the forms have been faked or claim that they misread the questions.

The same effect can be used to influence entire populations. Saying “Heil Hitler” every day would have encouraged many ordinary Germans to become more open to Nazi ideology. Having people repeatedly sing a national anthem will make them more patriotic. Making children pray every morning will increase the likelihood of them adopting religious beliefs.

Each time people may feel as if they are simply “playing along”. In reality, their behaviour is having a deep and lasting effect on their thoughts and beliefs.

 Professor Richard Wiseman is a psychologist at the University of Hertfordshire. ‘Rip It Up’ is published by Macmillan on 5 July.

 

GD Star Rating
loading...

Comenteaza

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Website


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.