Peştele, care a meritat un miracol (despre puterea adevărului)

June 5th, 2012

Pestele care a meritat un miracolS-a întâmplat odată ca Ființa Iluminată să se nască sub forma unui peşte într-un lac din nordul Indiei. Erau multe feluri de peşti, mari şi mici, care trăiau în iaz, alături de Bodhisatta.

A venit o perioadă foarte secetoasă. Sezonul ploios nu a fost ca de obicei. Culturile oamenilor au pierit şi multe iazuri, lacuri şi râuri au secat.

Peştii şi broaştele ţestoase săpau gropi şi se îngropau în noroi, încercând ca nebunii să se menţină umezi şi să se salveze. Ciorile au fost încântate de toate acestea. Ele îşi băgau ciocurile în noroi, trăgeau afară peştişorii speriaţi şi se ospătau cu ei.

Suferinţa provocată de durerea şi moartea altor peşti l-a întristat şi pe Ființa Iluminată, acesta fiind cuprins de milă şi compasiune. A realizat că el era singurul care le-ar putea salva. Dar ar fi avut nevoie de un miracol.

Adevărul este că el a rămas pur datorită faptului că niciodată nu a luat viaţa cuiva. S-a hotărât să-şi folosească puterea pentru a aduce ploaie din cer şi pentru a-şi elibera rudele de la mizerie şi moarte.

Ca prim pas, s-a tras afară din noroiul negru. Era un peşte uriaş iar de la noroiul negru arăta ca o bucată de abanos lustruit. Şi-a deschis ochii care scânteiau ca rubinele şi s-a uitat în sus spre cer, chemând-ul pe zeul ploii, Pajjunna. A exclamat:

–          Oh, prietenul meu Pajjunna, zeul ploii. Eu sufăr pentru rudele mele. De ce ţii departe ploaia de

mine care sunt perfect priincios, şi mă faci să sufăr compătimind toţi aceşti peşti? M-am născut printre peşti, unde e un lucru obişnuit să se mănânce alţi peşti – chiar şi din propria specie ca şi cum ar fi canibali. Dar din momentul în care m-am născut, nu am mâncat nici un peşte, nici măcar unul mic cât un bob de orez. De fapt, nu am luat viaţa nimănui. Inocenţa mea îmi dă dreptul să-ţi cer asta. Fă ca ploaia să cadă! Scuteşte-le pe rudele mele de suferinţă! – spunând aceste lucruri cu tonul în care se dau ordine unui slujitor.

Şi a continuat comandând puternicului zeu al ploii, Pajjunna:

–          Fă să plouă din nori de furtună. Nu mai permite ciorilor să ajungă la comorile ascunse. Lasă şi

ciorile să simtă amărăciunea acţiunilor lor nebenefice. În acelaşi timp, eliberează-mă de durerea mea pe care am trăit-o într-o puritate perfectă.

După numai câteva secunde, cerul s-a deschis şi a urmat o ploaie torenţială, alungând astfel frica de moarte a multora –  a peştilor, a broaştelor ţestoase şi chiar a oamenilor.

Iar atunci când în cele din urmă peştele uriaş – cel care a „meritat” acest miracol, a murit, el a fost renăscut, în acord cu virtutea sa.

Morala: Nevinovăţia adevărata scuteşte de multe suferinţe.

(Sursa: Buddhist Tales for Zoung and Old: http://www.buddhanet.net/bt_22.htm)

 

The Fish Who Worked a Miracle (The Power of Truthfulness)

Once upon a time, the Enlightenment Being was born as a fish in a pond in northern India. There were many kinds of fish, big and small, living in the pond with the Bodhisatta.

There came to be a time of severe draught. The rainy season did not come as usual. The crops of men died, and many ponds, lakes and rivers dried up.

The fish and turtles dug down and buried themselves in the mud, frantically trying to keep wet and save themselves. The crows were pleased by all this. They stuck their beaks down into the mud, pulled up the frightened little fish, and feasted on them.

The suffering of pain and death by the other fish touched the Enlightenment Being with sadness, and filled him with pity and compassion. He realized that he was the only one who could save them. But it would take a miracle.

The truth was that he had remained innocent by never taking the life of anyone. He was determined to use the power of this wholesome truth to make rain fall from the sky, and release his relatives from their misery and death.

He pulled himself up from under the black mud. He was a big fish, and as black from the mud as, polished ebony. He opened his eyes, which sparkled like rubies, looked up to the sky, and called on the rain god Pajjunna. He exclaimed, “Oh my friend Pajjunna, god of rain, I am suffering for the sake of my relatives. Why do you withhold rain from me, who am perfectly wholesome, and make me suffer in sympathy with all these fish?”

“I was born among fish, for whom it is customary to eat other fish – even our own kind, like cannibals! But since I was born, I myself have never eaten any fish, even one as tiny as a rice grain. In fact, I have never taken life from anyone. The truthfulness of this my innocence gives me the right to say to you: Make the rains fall! Relieve the suffering of my relatives!”

He said this the way one gives orders to a servant.

And he continued, commanding the mighty rain god Pajjunna: “Make rain fall from the thunderclouds! Do not allow the crows their hidden treasures! Let the crows feel the sorrow of their unwholesome actions. At the same time release me from my sorrow, who have lived in perfect wholesomeness.”

After only a short pause, the sky opened up with a heavy downpour of rain, relieving many from the fear of death – fish, turtles and even humans. And when the great fish who had worked this miracle eventually died, he was reborn as he deserved.

 

The moral is: True innocence relieves the suffering of many.

GD Star Rating
loading...

Comenteaza

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Website


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.