Înţeleptul

February 18th, 2011

A fost odată un înţelept, care străbătea ţara în lung şi-n lat. Într-o zi, pe când trecea prin apropierea unui sat, a fost abordat de către o femeie care i-a povestit despre un copil bolnav din împrejurimi. Femeia l-a implorat pe înţelept să ajute acest copil.

Astfel, înţeleptul a ajuns în sat, iar mulţimea s-a adunat în jurul lui, deoarece un astfel de om era o raritate. Apoi o femeie a adus copilul bolnav, iar înţeleptul a spus o rugăciune pentru el.

„Chiar crezi că rugăciunea ta va ajuta când medicamentele au dat greş?”- a întrebat un om din mulţime.

„Nu ştii nimic despre aceste lucruri! Eşti un nebun stupid!” – i-a răspuns înţeleptul bărbatului.

Bărbatul a fost foarte supărat la auzul acestor vorbe, iar faţa lui a devenit fierbinte şi roşie. Era cât pe ce să spună ceva sau chiar să-l lovescă pe înţelept, când acesta s-a apropiat de el şi i-a spus: „Dacă un cuvânt are o putere atât de mare încât te face să fierbi de supărare, de ce nu ar avea un alt cuvânt puterea să vindece?”

Astfel, înţeleptul a vindecat în ziua respectivă doi oameni.

Limbajul are puterea de a schimba realitatea. De aceea, tratează cuvintele tale ca pe cele mai puternice instrumente – pentru a vindeca, pentru a aduce la viaţă, pentru a hrăni, pentru a spera, pentru a binecuvânta, pentru a ierta.”

Daphne Rose Kingma

The Wise Sage

There once was a wise sage who wandered the countryside. One day, as he passed near a village, he was approached by a woman who told him of a sick child nearby. She beseeched him to help this child.

So the sage came to the village, and a crowd gathered around him, for such a man was a rare sight. One woman brought the sick child to him, and he said a prayer over her.

“Do you really think your prayer will help her, when medicine has failed?” yelled a man from the crowd.

“You know nothing of such things! You are a stupid fool!” said the sage to the man.

The man became very angry with these words and his face grew hot and red. He was about to say something, or perhaps strike out, when the sage walked over to him and said: “If one word has such power as to make you so angry and hot, may not another have the power to heal?”

And thus, the sage healed two people that day.

“Language does have the power to change reality. Therefore, treat your words as the mighty instruments they are – to heal, to bring into being, to nurture, to cherish, to bless, to forgive.” – Daphne Rose Kingma

(Sursa: www.inspirationpeak.com)

GD Star Rating
loading...
Înţeleptul, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Comenteaza

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Website


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.