Câţi ani ai?

February 28th, 2011

Într-o zi, Buddha a fost vizitat de un împărat dintr-o ţară îndepărtată. Pentru a petrece timp cu oaspetele important, Buddha a renunţat la programul său normal, iar în acest timp, discipolii lui meditau în tăcere. Un călugăr vârstnic trebuia să plece în acea zi într-o călătorie lungă în India. Trebuia să plece în curând, însă nu putea pleca fără a-şi lua rămas bun şi a-şi exprima recunoştinţa faţă de Buddha.

Însă Buddha era atât de implicat în conversaţie, încât călugărul nu mai ştia ce să facă.

În cele din urmă, nu a mai putut aştepta, şi a decis să-i întrerupă în linişte. A explicat că trebuie să plece şi a sărutat picioarele lui Budhha, pentru a-şi manifesta dragostea şi respectul.

„Câţi ani ai?” l-a întrebat Buddha. „Am patru ani”- a răspuns călugărul. (Era evident că trecuse de vârsta de 75 de ani).

Buddha a zâmbit şi i-a urat călătorie plăcută, însă împăratul, care a văzut totul, a rămas nedumerit. Nu ştia ce era mai straniu: faptul că un om în toată firea spunea că avea 4 ani, sau faptul că Buddha acceptase răspunsul lui, fără să clipească.

Împăratul l-a întrebat pe Buddha de semnificaţia acestor întâmplări.

„Omul a spus că are 4 ani, pentru că într-un fel chiar are această vârstă. Aici măsurăm anii în mod diferit. Şi-a recâştigat iluminarea în urmă cu 4 ani. Cu alte cuvinte, a renunţat la ideile false despre sine şi şi-a amintit cine a fost cu adevărat. A avut o experienţă pe care noi o numim, „Satori”.

După acea întâmplare viaţa lui s-a schimbat total. A realizat că timp de mulţi, mulţi ani, a trăit în minciună, într-o lume de vis, şi a fost somnambul. Credem că acea zi în care persoana „se trezeşte” la adevărata sa identitate este ziua în care se naşte, căci este ziua în care începe cu adevărat să trăiască.”

How old are you?

One day an Emperor from a far-away land had come to visit Buddha. Buddha had set aside time to spend with this important man and during this time all of Buddha’s students were sitting silently in meditation.

An elderly monk though, was due to leave that day to go on a long trip across India. He had to leave very soon and couldn’t depart without first saying good-bye and paying respects to Buddha, his master. But Buddha was so deep in conversation with the Emperor that the monk was unsure what to do?

Eventually he couldn’t wait any longer and decided to quietly interrupt. He explained that he was leaving and he kissed Buddha’s feet as a sign of love and respect.

“How old are you now?” Buddha asked him. “I am 4 years old,” the monk replied. (He was clearly a man of at least 75 years old!)

Buddha just smiled and wished him a safe journey, but the Emperor was watching all of this and was just baffled. He didn’t know which was stranger, a grown man claiming to be a 4 year old or Buddha accepting his answer, without so much as raising an eyebrow.

The Emperor asked Buddha the meaning of all this and Buddha explained:

“That man gave his age as 4 years old because, in a way, he is. We measure it differently here. It was 4 years ago that he regained his enlightenment. In other words, he dropped the false notion of himself and in doing so remembered who he really was. He had an experience we call ‘Satori’.

After that his life will have totally changed. He would have seen that for many, many years, his whole life he had been living a lie; in a dream world; sleep walking. We count that day a person “wakes up” to his or her own true identity as the day they were born because that is the day they begin to truly live.”

(Sursa: www.motivateus.com)

GD Star Rating
loading...

Comenteaza

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Website


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.